تدریس

در این صفحه، تدریس‌های جاری و گذشته‌ی دکتر ظهیری را مشاهده می‌کنید.

همچنین طلاب و دانشجویان محترم که با دکتر ظهیری، کلاس دارند، از طریق این صفحه از آخرین مطالب و اخبار مربوط به کلاس‌های جاری ایشان مطلع می‌گردند.

 • سال‌جاریسطح چهار

  کلام جدید

  مدرسه علمیه عالی نواب

 • سال‌جاریارشد

  کلام جدید

  دانشگاه فردوسی

 • سال‌جاریدکتری

  دین و اخلاق

  دانشگاه ادیان و مذاهب

 • سال‌جاریسطح چهار

  منطق جدید

  مدرسه علمیه عالی نواب