برگزیده هفته

– آیا تفکر اسلامى نظام‏‌ساز است؟
– آیا نظامى که اندیشه اسلامى مى‏‌تواند پى‏‌ریزى کند کارآمد است؟
منظور ما از نظام کارآمد مجموعه‏‌اى است واجد ساختار اجتماعى، سیاسى، اقتصادى و فرهنگى که پاسخگوى نیازهاى انسان در جامعه امروز باشد.ممکن است پاسخ سؤالات یاد شده براى برخى منفى باشد.

ما در این مجال قصد محاجه با ایشان را نداریم و براساس اعتقاد خویش پاسخ سؤالات فوق را مثبت فرض مى‏‌کنیم. سؤال بعد چنین است:
– براى تکوین چنین نظامى براساس اندیشه اسلامى چه باید کرد؟
این سؤال خود به اجزاء ریزترى مى‌‏انجامد؛ از قبیل این که:
– چگونه مى‏‌شود مکتبى بتواند در ساختار اجتماعى جامعه خویش عملاً مفید باشد؟
– چگونه مى‏‌شود مکتبى بتواند سیستم اقتصادى کارآمدى را به وجود آورد؟

در درون چنین سؤالاتى دو چیز نهفته است: اول، اندیشه و نظر و دوم، کاربرد و عمل. در میان این دو عنصر (اندیشه و عمل) نیز دو مفهوم همواره پیش چشم هستند؛ یکى «حقیقت» و دیگرى «فایده».

جهت مطالعه ادامه این مطلب اینجا کلیک کنید.

دکتر سیدمجید ظهیری

Dr. Seyyed Majid Zahiri

Doctor of  Philosophy (Transcendent theosophy)