سیدعلی جعفریان خیرآبادی، سیدمجید ظهیری، داوود حیدری
معارف منطقی
Publication year: 2017

تعریف، ابعاد و جنبه‌های گوناگونی دارد؛ چراکه برآیند کنش و واکنش‌های اندیشه انسانی است. در بررسی روایات امام رضا علیه السلام گزاره‌هایی دیده می‌شود که با تعریف منطقی همخوانی دارد. تفاوت تعریف در بیانات آن حضرت با تعریف ارسطویی، اهمیت پرداختن به آن را دوچندان می‌کند. امام علیه السلام، روش‌های گوناگونی را برای تعریف به‌کار برده است که این روش‌ها در چارچوب یک شبکه، با یکدیگر داد و ستد می‌کنند و هر یک از این روش‌ها جایگاه ویژه‌ای در تعریف دارند. اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که نظام تعریف در منظومه روایی رضوی برپایه چه دستگاه مفاهمه‌ای است؟ دشواری‌های منطق‌دانان در منطق تعریف، نگارنده را برآن داشت تا به این تحقیق بپردازد. دستاورد ‌این پژوهش، رویکردی نو به منطق تعریف، با توجه به تفکر سیستمی است. این نگرش به تعریف، سبب شده است مبحث تصورات و تصدیقات به صورت شبکه‌ای دیده شوند و با یکدیگر پیوند ایجاد کنند. نگاه سیستمی به تعریف، با فلسفه اسلامی و به‌طور خاص حکمت متعالیه همخوان و هماهنگ است. این نوشتار، تحقیقی بنیادین است که با راهبرد توصیفی ـ تحلیلی، رویکرد تفکر نقدی و برپایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *