29
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 29
Publication year: 1380

شاید بهترین شروع براى تحقیق حاضر، ارائه یک بحث مفهومى در عنوان مورد تحقیق باشد.
واژگان مورد استفاده در عنوان تحقیق عبارتند از:
۱ – ساختار سیاسى، که خود به دو مفهوم «ساختار» (Structure) و «سیاست» (Politic) تفکیک ‏پذیر است.
۲ – کارآمدى که خود مفهومى وسیع و در فرهنگ ها و جداول ارزشى مختلف، متفاوت به نظر مى ‏رسد.
۳ – فرهنگ اسلامى که ممکن است براساس تعریف و تلقى از فرهنگ و اسلام، انواع گوناگون از آن اراده شود.
ابتدا از مفهوم ساختار آغاز مى‏ کنیم.
این واژه براى مشخص نمودن طرز به هم ‏پیوستگى یک مجموعه و ناهمگنى آن با سایر مجموعه‏ هاست. به عبارت دیگر، ساخت یا ساختار، بیانگر نظم و نسق مجموعه‏ اى از اشیاء، اجزاء و نیروهایى است که به نحوى کنار هم قرار گرفته ‏اند که کلى خاصى را شکل مى‏ دهند.
«سیاست: به معناى طرح کلى و رؤوس مطالب براى اقدام، یا برنامه و نظر و عمل سیاسى است. اصولاً در هر امرى، دولت ها، سازمان ها یا افراد، داراى نظر و برنامه و روش اجرایى ویژه ‏اى هستند که از آن به عنوان سیاست یا خط مشى یاد مى ‏شود؛ مثلاً اگر دولت یا فردى بگوید که فرهنگ باید با توجّه به شرایط بخصوص کشور اصلاح شود، سیاست و خط مشى فرهنگى دولت یا فرد مزبور تشریح شده است.
سیاست در مفهوم فلسفى، علمى، جامعه شناختى و غیره به کار رفته است….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *