سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال چهاردهم، شماره 69
Publication year: 1387

اتحاد ملی(National unity) در یک‌ جامعه‌ی‌ سازمان‌ یـافته ضامن اقـتدار و هویت مستقل،و حافظ بقا و تداوم آن می‌باشد. عوامل اتحاد ملی متعددند، لکن‌ آنچه در جوامع متدین بـه ادیان توحیدی می‌تواند مهم‌ترین عامل برای‌ اتحاد ملی‌ قرار گیرد، اتحاد دینی‌ اسـت‌. در پرتو اتحاد دینی، کـه هـدف انبیای‌ بزرگ الهی علیهم السّلام، پس از تشکیل و تأسیس جوامع دینی است، هویت‌ یکپارچه امت در بنیادی‌ ترین اصول شکل می‌گیرد و از آنجا به تمام ارکان‌‌ جامعه سرایت می‌کند و اقتدار ملی را به بهترین وجه تأمین مـی‌ نماید. مفاهیم‌ مهم جامعه‌ شناسی سیاسی مرتبط با اتحاد ملی از قبیل هدف ملی National objective، عرق ملی National sentiment، امنیت ملی‌ National‌ security و حاکمیت ملی National sovereignty در ارتباط میان‌ اتحاد ملی و اتحاد دینی، تعریفی متناسب با جامعه‌ ی توحیدی می‌یابند و محتوایی نو بـه عنصر انسجام در ساختار جامعه می‌بخشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *