سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 21
Publication year: 1379

شهید بزرگوار آیت اللّه دکتر بهشتی به مقوله آزادی از زاویه‌های مختلفی نگریسته است که گردآوری‌، تبیین و تحلیل هـمه آنها حجمی وسیع و فرصتی زیاد را طلب می‌کند.
نگاه شهید بهشتی‌ به آزادی بسیاردقیق، جامع‌ و عـمیق‌ است.گاه ایشان مبانی مـعرفت شـناختی آزادی را بررسی کرده، گاه نگاه حقوقی به مسأله آزادی داشته،گاه نگاه اخلاقی و گاه نگاه سیاسی و در تمامی نگاه های فوق، بنیانهای نظری آزادی در اسلام و غرب را مورد مداقه‌ قرار داده و نقاط قوت اسلام را مشخص و اندیشه غرب را نیز نقد نموده است.
یـکی از ویژگی های برجسته شهید بهشتی در پرداختن به مقوله آزادی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، این است که ایشان علاوه‌ بر‌ تبیین بنیان های نظری آزادی از منظرهای مختلف، به تبیین راهکارهای تحقق آزادی در اجتماع نیزپرداخته است و در این مسیر در عین تـوجه به مـبادی معرفتی مسأله با نگاهی جامعه‌شناسانه و نیز روان‌شناسانه شرایط و موانع تحقق‌ آزادی‌ در جامعه را بررسی کرده است. قطعا یکی از مسائل مهم درباب آزادی،چگونگی تحقق آن است، ولی بیشتر متفکران و اندیشمندان در مرحله تبیین نظری آزادی و مبانی معرفتی آن دچار ایـستایی شده‌اند‌.
شهید‌ بهشتی با دقتی عمیق در مقوله آزادی، بخشی از نگاه خود را به شناخت شرایط و موانع تحقق آزادی اختصاص داده و حقیقتاً بحث هایی را طرح کرده است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و بر متفکران‌ و اندیشمندان‌ دلسوز‌ است کـه در ادامـه این مسیر‌ و شناخت‌ صحیح‌ عواملی که آزادی را در یک نظام تحقق می‌کنند و موانعی که بر سر این راه قرار دارد و نیز بین بردن این موانع تلاش‌ نمایند‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *