سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال سیزدهم، شماره 66
Publication year: 1386

«ایمان»موضوع دعوت‌ انبیاء‌ علیه‌ السـّلام است.سازوکار دعوت شامل مؤلفه‌ها و عناصر مهمی است که عبارتند از:

۱) مبانی و بنیان‌های تئوریک‌ دعوت؛

۲) روش‌های دعوت؛

۳) ابزارها و وسایل دعوت؛

۴) اهداف و غایات دعوت.

از میان چهار مؤلفه‌ی‌ فوق،مبانی و بـنیادهای تئوریک‌ دعوت‌ و اهداف و غـایات دعـوت کشفی و استنباطی هستند؛یعنی باید با رجوع به متون دینی آنها را یافت. دیگر این‌که دو مؤلفه‌ی مذکور ثابت و لایتغیر هستند و در شرایط و مقتضیات مختلف، و از منه و امکنه‌ی‌ گوناگون،دچار دگرگونی و تحول نمی‌شوند. اما مـؤلفه‌های روشی و ابزاری دعوت عناصری هستند که دائما، بر حسب شرایط و متضیات مختلف،دچار تحول می‌شوند و در هر عصری و برای هر قومی تابع مختصات فرهنگی‌، سیاسی‌، اجتماعی و اقتصادی همان عصر هستند. این‌ها عـناصر نـوشونده‌ی سازوکار دعوت هستند، و همین عناصر در چارچوب عناصر و مؤلفه‌های ثابت ساختار دعوت دینی، تضمین کننده‌ی اثربخشی و کارایی دعوت می‌باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *