سید مجید ظهیری
پژوهش های عقلی نوین
Publication year: 2016

تطبیق آراء ملاصدرا بر آیات و روایات و بررسی و تبیین نظریات تفسیری وی در خصوص اخبار مربوط به خلقت نفوس قبل از ابدان موضوع این مقاله است . نحوه  رویارویی با اخبار  فوق الذکر سه گونه بوده است :

  • برخی با اکتفا به دلیل عقلی مبنی بر امتناع خلق نفوس قبل از ابدان به این روایات توجه نکردند.
  • عده ای به ظواهر نصوص اکتفا کردند و معتقد شدند که نفوس بما هو نفوس قبل از ابدان وجود داشته اند.
  • کسانی سعی کردند بین عقل و نقل جمع کنند.

جناب صدر المتالهین شیرازی با کسانی که به ظاهر نصوص اکتفا کردند و قائل شدند نفوس بما هو نفوس قبل از ابدان وجود داشته اند مخالف است . همچنین وی اگرچه معتقد است مبادی اعتقادی با ظنون حاصل از اخبار تحصیل نمی شود لکن با گروه اول نیز موافق نیست و به دلیل احترامی که برای نصوص قائل است ادله عقلی خود را همچون مخصص و قرینه لبی می داند که توجیه کننده و تبیین کننده معنا و مراد دقیق این نصوص هستند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *