فلسفه خاتمیت
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال شانزدهم، شماره 84
Publication year: 1389

در این جستار به رابطه میان اصل خاتمیت در اسلام و نظریه امامت شیعی پرداخته شده است. خلاصه مدعای این مقاله این است که امامت تضمین کننده خاتمیت است و راز ماندگاری نظریه امامت پیوند دو سویه ای است که با کمال دین و خاتمیت دارد.

اگر اصل امامت نفی شود یا خللی بر ارکان آن وارد آید ابتدا اصل اکمال دین و سپس اصل خاتمیت معنا و پشتوانه خود را از دست می دهند.

برای اثبات این مدعا ابتدا انواع روشها در مواجهه با مساله خاتمیت تجزیه و تحلیل گشته و نظریه های متنوعی که در خصوص خاتمیت ابراز شده مورد تبیین قرار گرفته است . در این میان به نظریه خاتمیت مرحوم اقبال و نگاه های منتقدانه دکتر عبدالکریم سروش در خصوص رابطه امامت و خاتمیت اشاره شده و نظریه خاتمیت شهید مطهری به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است . سپس شبهه تعارض اصل خاتمیت و اصل امامت مطرح و بدان پاسخ داده شده است و فلسفه استمرار امامت در رابطه ای دو سویه با اکمال دین و اصل خاتمیت مورد تحلیل قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *