سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال ششم، شماره 27
Publication year: 1379

حقوق مردم درآزادی های انسانی در آئین متعالی اسلام آن قدر با اهمیّت شمرده شده است که بر این اساس در تعبیر امام راحل قدس سره بنیانگذار دولت دینی در عصر سیطره نظریه های دولت لیبرالِ مدرن، دولت علوی نیز «خادم» است نه «مخدوم».

ایشان می فرماید: دولت حقّه حضرت امیر سلام الله علیه، که ولیّ امر بر همه چیز بود، در خدمت مردم بود. این طور نبود که حکومت بخواهد حکومت بکند و مردم همین طور بیخود اطاعت کنند. این طور نبود که حکومت بخواهد به وسیله قدرتی که دارد احجاف کند به مردم و ظلم کند که مردم به واسطه آن ظلم از او متنفّر باشند.

آری، خادم انگاری و مخدوم نگری در حوزه فهم دولت دینی دو مسیر مخالف را شکل می دهند که یکی منجر به تأمین حقوق و آزادهای انسانها و مآلاً برقراری عدالت در جمیع وجوه انسانی و اجتماعی می شود و دیگری با بی اعتنایی به این حقوق و آزادیها بستر تعصّب و تبعیض و استبداد نقابدار رافراهم می کند.

امروز فهم درست و ترسیم بی کم و کاست چهره حقیقی حکومت دینی رسالتی است که بر دوش دین پژوهان متعهد قرار دارد. رسالتی سنگین که شانه های هر اهل نام و نانی تاب تحمل آن را ندارد و بسیاری این متاع را هرز می کنند و یا صدمات زیادی بر آن وارد می سازند.

چهره ای که اگر آن چنان که هست مکشوف شود هر انسان آزاده ای را مجذوب و هر تشنه حقیقتی را سیراب کرده و نسبت به هر سیستم حکومتی دیگر از تعالی و تکاملی فراتر حکایت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *