تقیه
سید مجید ظهیری
اندیشه حوزه، سال هفدهم، شماره 87 و 88
Publication year: 1390

داشتن پرونده ی علمی غنی در خصوص موضوعات مورد تحقیق برای هر پژوهشگری از الزامات مهم محسوب می شود. اگر بخواهیم نسبت به منابعی که ممکن است مسائلی را حول و حوش موضوع مورد نظر محقق، مدنظر قرار داده و به آن پرداخته باشند، یک تقسیم بندی طبق اولویت داشته باشیم، به نظر می رسد که پایان نامه ها، مقالات پژوهشی و کتب از اولویت برخوردار باشند.
نکته ی دیگر این که هویت مجموعی منابع فوق، گاه معنایی به هر یک از منابع می دهد که به صورت انفرادی آن معنا و تحلیل قابل ردیابی نیست. به عبارت دیگر هر منبع اطلاعاتی به تنهایی یک سری داده ها به محقق می دهد و در مجموع و در کنار سایر منابع خاص دیگری را هم القاء می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *