نقش روحانیت در هدایت نهادهای اجتماعی
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هجدهم، شماره 93
Publication year: 1391

حوزه و روحانیت رسالت ویژه ای در قبال هدایت جامعه و هنجار سنجی و هنجار آفرینی اجتماعی و نظارت بر کارکرد دینی نهاد های جامعه دینی دارد و بر همین اساس باید با اتخاذ روش های روزآمد و کاربردی و مجهز شدن به ابزارها و ساختارهای منطبق و ملائم با هر عصر ارتباط خود با نهاد های اجتماعی را پویا و اثر بخش نگه داشته و برایند هنجارهای اجتماعی را به سمت تعالی و کمال سوق دهد. اگر به مشترکات تعاریف جامعه شناسان از نهاد اجتماعی توجه شود در جامعه دینی نهادهای آموزشی، فرهنگی و مردمی از دانشگاه گرفته تا آموزش و پرورش و صدا و سیما و مطبوعات و سایر رسانه ها، همچنین پایگاه های مذهبی، مساجد و تکایا را شامل می شود. روحانیت به عنوان هادیان و مبلغان و مروجان هنجارهای دینی و معین کننده مرزهای خطا و صواب در عرصه های مختلف عمل جمعی در جامعه دینی با همه موارد پیش گفته در ارتباط هستند. در این مقاله جهت تعین بحث در  شناخت نقش روحانیت در هدایت نهادهای اجتماعی، سه حوزه نهادی ذیل را در دستور کار قرار داده شده است:

  • نهادهای آموزشی؛
  • رسانه؛
  • پایگاه های مذهبی.

در هر یک از سه حوزه نهادی فوق نظام ترتیبی ذیل دنبال شده است :

  • معرفی آن حوزه نهادی؛
  • شناخت شئون روحانیت در آن حوزه و ذکر بایدها؛
  • بررسی آسیب های موجود در رابطه روحانیت و حوزه نهادی مورد بررسی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *