شکوفایی سرمایه اجتماعی
سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال هجدهم، شماره 95
Publication year: 1391

سرمایه ی اجتماعی که پایه و اساس آن، ارتباطات اجتماعی است، در پرتو نوع نگاه به آزادی که زیربنایی ترین مولفه ی شکل دهنده ی نوع ارتباطات و قوانین و حتی نوع گرایش های گروهی و نهادی در جامعه است، شکل می گیرد. مفهوم و ماهیت آزادی همواره وابسته به چارچوب نظری حاکم بر آن است. برای فهم چارچوب نظری حاکم بر ماهیت شناسی آزادی در نظام لیبرال دموکراسی و مقایسه ی آن با نظام اسلامی باید به ویژگی های عامی که نظریه پردازی در غرب دارد توجه نمود. بخشی از مقاله به تعریف آزادی اختصاص دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *