سید مجید ظهیری
پژوهش های اجتماعی اسلامی
Publication year: 2007

‌در‌ ایـن جـستار نـویسنده کوشیده است با کاوش در آراء و اندیشه‌های فلسفی-عرفانی امام خمینی قدّس‌ سرّه، در خصوص غایت بعثت، نـظریه‌ای را با اثبات رساند که حاصل آن تشکیل‌ هرمی است که رأس‌ آن‌ بسط معارف و حـقایق توحیدی است و دو بازوی هرم، یـکی تـهذیب نفوس و دیگری قیام به قسط و برقراری عدالت اجتماعی می‌باشد. در راستای تبیین این هرم، که محاط در دایره‌ی وحی الهی است، پس از‌ تحلیل کیفیت بعثت، از منظرهای گوناگون تاریخی-وقایع‌نگارانه و حکمی-عرفانی،ن ظامی را برای این بـخش از اندیشه و آراء بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی قدّس سرّه، ارائه می‌نماید که در‌ یک‌ قالب نموداری متجلی می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *